ข่าวประชาสัมพันธ์

Previous
Next

โรงพยาบาลแหลมฉบัง

โรงพยาบาลแหลมฉบัง เดิมชื่อโรงพยาบาลอ่าวอุดมอำเภอศรีราชา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2531 โดยมีชื่อเดิมว่า สถานีอนามัย บ้านอ่าวอุดม หลังจากนั้นต่อมาจึงได้ถูกยกระดับขึ้นเป็น โรงพยาบาลชุมชน และเป็นโรงพยาบาลอ่าวอุดมอำเภอศรีราชา ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงพยาบาลแหลมฉบัง จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง มีฐานะเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอของทางอำเภอศรีราชา ภายใต้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

โดยโรงพยาบาลแหลมฉบัง ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ซึ่งอำเภอศรีราชานั้น เดิมทีเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอบางละมุง ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย โดยมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างดีเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเล

โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ,นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง,นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์,สถานศึกษาหลายแห่ง ซึ่งที่ใกล้ที่สุดคือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และโรงเรียนบ้านซากยายจีน และอยู่ใกล้สถานประกอบการที่เป็นที่รู้จักดีในชื่อของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และทางบริษัทไทยออยล์ ยังมีโครงการสนับสนุนการก่อสร้างตึกอาคารให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบัง เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของ บริษัทไทยออยล์อีกด้วย

 

ปฏิทินกิจกรรม

                               >> คลิกดู <<